PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KAB/KOTA DAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS TAHUN 2011

KAB/KOTA PENDUDUK LAKI-LAKI PENDUDUK PEREMPUAN PENDUDUK LAKI-LAKI + PEREMPUAN
MELEK HURUF BUTA HURUF JUMLAH MELEK HURUF BUTA HURUF JUMLAH MELEK HURUF BUTA HURUF JUMLAH
Kuantan Singingi 98,11 1,89 100 96,34 3,66 100 97,25 2,75 100
Indragiri Hulu 97,70 2,30 100 96,77 3,23 100 97,24 2,76 100
Indragiri Hilir 98,00 2,00 100 97,20 2,80 100 97,60 2,40 100
Pelalawan 98,12 1,88 100 93,68 6,32 100 95,98 4,02 100
Siak 99,01 0,99 100 96,74 3,26 100 97,94 2,06 100
Kampar 99,03 0,97 100 97,30 2,70 100 98,19 1,81 100
Rokan Hulu 98,09 1,91 100 96,03 3,97 100 97,08 2,92 100
Bengkalis 98,93 1,07 100 97,68 2,32 100 98,31 1,69 100
Rokan Hilir 97,88 2,12 100 96,41 3,59 100 97,15 2,85 100
Kota Pekanbaru 98,00 2,00 100 94,76 5,24 100 96,35 3,65 100
Kota Dumai 99,46 0,54 100 99,18 0,82 100 99,32 0,68 100
Kepulauan Meranti 98,80 1,20 100 97,64 2,36 100 98,23 1,77 100
TOTAL